[Chi no aka -]
[ - watashi no sukina iro.]
,
  &he